04 75 52 11 02

|

5 Place du Champ de Mars, 26450 Puy-Saint-Martin

Juridische kennisgeving en GDPR

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de Wet op het vertrouwen in de digitale Economie delen wij u mee dat:

1. Wettelijke Informatie

Verantwoordelijk voor de site:
Legendre Hervé

Samenleving : SARL Les Alizées

Adres : 5 place du Champ de Mars – 26450 CHAROLS

Tél : 04.75.52.11.02

SIRET : 88449842900015

NAF : 56.10-A

N° TVA intracommunautaire : FR 628 844 984 29

Mail : contact@champ-de-mars.com

Internet design & hosting & SEO:
Agence TooEasy
26000 VALENCE
Tél : 04 75 84 54 30
Mail : support[at]tooeasy.fr
Web : https://www.tooeasy.fr

2. Beperking van aansprakelijkheid

De gebruiker erkent deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en gaat ermee akkoord deze na te leven. De gebruiker van deze website erkent dat hij de competentie en middelen heeft die nodig zijn om deze site te openen en te gebruiken. De eigenaren doen hun uiterste best om gebruikers informatie en/of hulpmiddelen beschikbaar en geverifieerd aan te bieden, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, het gebrek aan beschikbaarheid van functies en/of de aanwezigheid van virussen op de site. De eigenaars kunnen de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd niet garanderen. Als gevolg hiervan erkent de gebruiker het gebruik van deze informatie onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

3. Informatica en Vrijheden

In toepassing van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd, betreffende gegevensverwerking, dossiers en vrijheden, werd de website onderworpen aan een verklaring aan de Nationale Commissie voor gegevensverwerking en vrijheden (www.cnil.fr) voor de verwerking van cliënt/prospect-dossiers NS-48.

Het is het onderwerp van vrijstelling nr. 6 – deliberatie nr. 2005-284 van 22 november 2005 tot besluit over de vrijstelling van de verklaring van websites die persoonlijke gegevens verspreiden of verzamelen die door individuen worden geïmplementeerd in het kader van een uitsluitend persoonlijke activiteit.

4. Cookies

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn browsersoftware kan worden geïnstalleerd. De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om te informeren over de aanwezigheid van cookies en, indien nodig, om deze te weigeren zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. De gebruiker heeft alle hierboven genoemde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door middel van cookies worden doorgegeven onder de hierboven vermelde voorwaarden. Met name met betrekking tot persoonlijke informatie waartoe zij toegang hebben of waartoe zij toegang hebben, moeten zij zich onthouden van elke verzameling, van elk misbruik in het algemeen, van elke handeling die schadelijk kan zijn voor de privacy of reputatie van personen.

5. Algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR)

De https://www.champ-de-mars.com website voldoet aan de GDPR-voorschriften die op 25 mei 2018 in werking zijn getreden. We informeren gebruikers van deze site en onze klanten dat de gegevens worden verzameld om de gebruikerservaring te verbeteren of om een follow-up van verzoeken of het beheer van klantenaccounts mogelijk te maken. De Data Protection Offiers (DPO) is Legendre Hervé. Overeenkomstig de GDPR worden de gegevens verzameld voor een periode van maximaal één jaar. De gegevens zijn:

Navigatiegegevens: Browser, besturingssysteem, mediatype, land of locatie, IP-adres

Verwerkingsgegevens: Achternaam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres, type aanvraag en bericht.

Klantgegevens: Bestelling, offerte, onderhoudstickets, verbindingsdatum

Als zodanig informeren we u dat uw persoonlijke gegevens nooit aan derden zijn verstrekt en zullen worden verstrekt, noch voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

Al onze databases zijn veilig en worden dagelijks ondersteund. Toegang tot de site vindt plaats via het beveiligde https-protocol met een certificaat van de nieuwste generatie. Uw wachtwoorden zijn uiteraard gecodeerd met registratie in onze databases. U hebt op elk moment en op verzoek toegang tot al uw gegevens. Dit verzoek moet worden ingediend bij de DPO bij contact@champ-de-mars.com (N°DPO-91644) en uw gegevens worden binnen een maximum van een maand verzonden.

Wanneer u om verwijdering van uw account vraagt, worden al uw gegevens verwijderd, inclusief uw websitegegevens, databases en e-mails. Wij bewaren geen kopieën.

6. Intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn de logo’s, afbeeldingen, handelsmerken en/of tekens die op deze site verschijnen, inclusief maar niet beperkt tot, gedeponeerde handelsmerken en mogen deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

De foto’s die gebruikt worden voor de representatie van de OG Tags zijn het werk van Legendre Hervé en zijn vrij van rechten voor commercieel en persoonlijk gebruik met toeschrijving.

7. Toegankelijkheid/webstandaarden

De Disability Act werd op 3 februari 2005 aangenomen. In zijn internetcomponent vereist het dat online sites van de overheid “toegankelijk zijn voor personen met een handicap”. Het officiële decreet werd in mei 2009 uitgevaardigd en vereist dat de autoriteiten zich uiterlijk op 16 mei 2012 aan dit decreet houden.

De XHTML-code van de website voldoet aan de XHTML-specificatie 1.0. Het wordt getest met behulp van de W3C HTML-validator. De programmacode voldoet aan de AA-norm W3C.

Deze standaarden zijn essentieel voor websites. Ze bieden:

• Betere compatibiliteit tussen internetbrowsers

• Het lezen van de programmeercode door de technische apparaten van personen met een handicap. Een fout in de code kan leiden tot gedeeltelijke leesbaarheid van de pagina door deze software.