04 75 52 11 02

|

5 Place du Champ de Mars, 26450 Puy-Saint-Martin

Privacybeleid

1. Informatica en vrijheden
In toepassing van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd, betreffende gegevensverwerking, dossiers en vrijheden, werd de website onderworpen aan een verklaring aan de Nationale Commissie voor gegevensverwerking en vrijheden (www.cnil.fr) voor de verwerking van cliënt/prospect-dossiers NS-48.
Het is het onderwerp van vrijstelling nr. 6 – deliberatie nr. 2005-284 van 22 november 2005, die besluit over de vrijstelling van de verklaring van websites die persoonlijke gegevens verspreiden of verzamelen die door individuen worden geïmplementeerd in het kader van een uitsluitend persoonlijke activiteit.

2. Cookies
De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn browsersoftware kan worden geïnstalleerd. De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om te informeren over de aanwezigheid van cookies en, indien nodig, om deze te weigeren zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. De gebruiker heeft alle hierboven genoemde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door middel van cookies worden doorgegeven onder de hierboven vermelde voorwaarden. Met name met betrekking tot persoonlijke informatie waartoe zij toegang hebben of waartoe zij toegang hebben, moeten zij zich onthouden van elke verzameling, van elk misbruik in het algemeen, van elke handeling die schadelijk kan zijn voor de privacy of reputatie van personen

3. Algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR)
Deze website voldoet aan de GDPR-voorschriften die op 25 mei 2018 van kracht zijn geworden. We informeren gebruikers van deze site en onze klanten dat de gegevens worden verzameld om de gebruikerservaring te verbeteren of om een follow-up van verzoeken of het beheer van klantenaccounts mogelijk te maken. Overeenkomstig de GDPR worden de gegevens verzameld voor een periode van maximaal één jaar. De gegevens zijn:

Navigatiegegevens: Browser, besturingssysteem, mediatype, land of locatie, IP-adres
Verwerkingsgegevens: Achternaam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres, type aanvraag en bericht.
Klantgegevens: Verbindingsdatum

Al onze databases zijn veilig en worden dagelijks ondersteund. Toegang tot de site vindt plaats via het beveiligde https-protocol met een certificaat van de nieuwste generatie. Uw wachtwoorden zijn uiteraard gecodeerd met registratie in onze databases. U hebt op elk moment en op verzoek toegang tot al uw gegevens.

Wanneer u om verwijdering van uw account vraagt, worden al uw gegevens verwijderd, inclusief uw websitegegevens, databases en e-mails. Wij bewaren geen kopieën.