top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

JURIDISCHE MEDEDELINGEN EN AVG

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet op het vertrouwen in de digitale economie, informeren wij u dat:

1. Juridische informatie

Sitebeheerder:
Legendre Herve

Bedrijf: SARL Les Alizées

Adres: 5 place du Champ de Mars – 26450 CHAROLS

Tel: 04.75.52.11.02

SIRET: 88449842900015

NAF: 56.10-A

Intracommunautair btw-nummer: FR 628 844 984 29

E-mail: contact@champ-de-mars.com 

 

Internetdesign & hosting & refereren:
ALV Communicatiebureau
26000 VALENCIA
Tel: 06 30 33 69 55
E-mail: contact@agms-communication.com

 

2. Beperking van aansprakelijkheid

De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en verbindt zich ertoe deze te respecteren. De gebruiker van deze website erkent over de vaardigheden en middelen te beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken. De eigenaren stellen alles in het werk om gebruikers te voorzien van beschikbare en geverifieerde informatie en/of tools, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van functies en/of de aanwezigheid van virussen op haar site. De eigenaars kunnen de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op haar site gepubliceerde informatie niet garanderen. Bijgevolg erkent de gebruiker deze informatie onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken.

 

3. Informatica en vrijheden

Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, is de website aangemeld bij de Nationale Commissie voor Gegevensverwerking en des Libertés (www.cnil.fr) voor de verwerking van NS-48 klant/prospect bestanden.

Het is het onderwerp van Dispensatie nr. 6 – Beraadslaging nr. 2005-284 van 22 november 2005 over de vrijstelling van aangifte van websites die persoonlijke gegevens verspreiden of verzamelen, geïmplementeerd door individuen in het kader van een uitsluitend persoonlijke activiteit.

 

4. Cookies

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn navigatiesoftware kan worden geïnstalleerd. De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van cookies te informeren en eventueel te weigeren op de manier beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. De gebruiker heeft alle bovengenoemde rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens die door middel van cookies worden gecommuniceerd onder de hierboven vermelde voorwaarden. In het bijzonder moeten zij zich met betrekking tot de persoonlijke informatie waartoe zij toegang hebben of zouden kunnen hebben, onthouden van elke verzameling, van elk misbruik in het algemeen, van elke handeling die de privacy of de reputatie van mensen kan schenden.

 

5. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De website  https://www.champ-de-mars.com   voldoet aan de AVG-regelgeving die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. We informeren gebruikers van deze site en aan onze klanten dat de gegevens worden verzameld om de gebruikerservaring te verbeteren of om de follow-up van verzoeken of het beheer van klantaccounts mogelijk te maken. De functionaris voor gegevensbescherming (FG) is Legendre Hervé. In overeenstemming met de AVG worden gegevens verzameld voor een periode van maximaal één jaar. De gegevens zijn:

Browsegegevens: browser, besturingssysteem, type ondersteuning, land of locatie, IP-adres

Verwerkingsgegevens: naam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres, soort verzoek en bericht.

Klantgegevens: bestelling, offerte, onderhoudstickets, aansluitdatum

Als zodanig informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens nooit zijn en nooit zullen worden verstrekt aan externe bedrijven, noch zullen worden gebruikt voor marketingdoeleinden. 

Al onze databases zijn beveiligd en er wordt dagelijks een back-up van gemaakt. Toegang tot de site is via het beveiligde https-protocol met een nieuwste generatie certificaat. Uw wachtwoorden worden uiteraard versleuteld voordat ze in onze databases worden opgenomen. U heeft te allen tijde en op verzoek toegang tot al uw gegevens. Dit verzoek moet worden gericht aan de DPO op het adres contact@champ-de-mars.com (N° DPO-91644) en de verzending van uw gegevens zal effectief zijn binnen een periode van maximaal één maand.

Wanneer u de verwijdering van uw account aanvraagt, worden al uw gegevens verwijderd, inclusief uw websitegegevens, databases en e-mails. Wij bewaren geen kopieën.

 

6. Intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn de logo's, afbeeldingen, handelsmerken en/of tekens die op deze site verschijnen, inclusief en zonder beperking, gedeponeerde handelsmerken en mogen ze niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De foto's die worden gebruikt voor de weergave van de OG-tags zijn het werk van Legendre Hervé  en zijn vrij van rechten voor commercieel en persoonlijk gebruik met bronvermelding.

7. Toegankelijkheid / webstandaarden

De Disability Act werd op 3 februari 2005 aangenomen. In de internetsectie ervan wordt vereist dat e-overheidssites "toegankelijk worden voor mensen met een handicap". Het officiële besluit is in mei 2009 gepubliceerd en vereist dat de administraties uiterlijk op 16 mei 2012 hieraan voldoen.

De XHTML-code van de website voldoet aan de XHTML 1.0-specificatie. Het is getest met behulp van de W3C HTML-validator. De programmeercode voldoet aan de W3C-niveau AA-normen.

Deze standaarden zijn essentieel voor websites. Ze stellen u in staat om:

• Betere compatibiliteit tussen internetbrowsers

• Lezen van de programmeercode door de technische apparaten van mensen met een handicap. Een fout in de code kan leiden tot gedeeltelijke leesbaarheid van de pagina door deze software.

bottom of page