top of page

PRIVACYBELEID

1. Informatica en vrijheden
Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, is de website aangemeld bij de Nationale Commissie voor Gegevensverwerking en des Libertés (www.cnil.fr) voor de verwerking van NS-48 klant/prospect bestanden.
Het is het onderwerp van Dispensatie nr. 6 – Beraadslaging nr. 2005-284 van 22 november 2005 over de vrijstelling van aangifte van websites die persoonlijke gegevens verspreiden of verzamelen, geïmplementeerd door individuen in het kader van een uitsluitend persoonlijke activiteit.

2. Cookies
De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn navigatiesoftware kan worden geïnstalleerd. De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van cookies te informeren en eventueel te weigeren op de manier beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. De gebruiker heeft alle bovengenoemde rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens die door middel van cookies worden gecommuniceerd onder de hierboven vermelde voorwaarden. In het bijzonder moeten zij zich met betrekking tot de persoonlijke informatie waartoe zij toegang hebben of zouden kunnen hebben, onthouden van elke verzameling, van elk misbruik in het algemeen, van elke handeling die de privacy of de reputatie van mensen kan schenden.

 

3. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Deze website voldoet aan de AVG-regelgeving die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. We informeren gebruikers van deze site en onze klanten dat de gegevens worden verzameld om de gebruikerservaring te verbeteren of om de opvolging van verzoeken of accountbeheer mogelijk te maken. . In overeenstemming met de AVG worden gegevens verzameld voor een periode van maximaal één jaar. De gegevens zijn:

Browsegegevens: browser, besturingssysteem, type ondersteuning, land of locatie, IP-adres
Verwerkingsgegevens: naam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres, soort verzoek en bericht.
Klantgegevens: aansluitdatum

Al onze databases zijn beveiligd en er wordt dagelijks een back-up van gemaakt. Toegang tot de site is via het beveiligde https-protocol met een nieuwste generatie certificaat. Uw wachtwoorden worden uiteraard versleuteld voordat ze in onze databases worden opgenomen. U heeft te allen tijde en op verzoek toegang tot al uw gegevens.

Wanneer u de verwijdering van uw account aanvraagt, worden al uw gegevens verwijderd, inclusief uw websitegegevens, databases en e-mails. Wij bewaren geen kopieën.

bottom of page